JP Bygg i Vanstad AB - Din kontrollansvarige

​Behöver du en kontrollansvarig för att bygga om ditt hus, bygga till din bostad eller planerar du bygga helt nytt?​

Då har du kommit rätt

För att söka bygglov och få startbesked ställs idag, enligt PBL, krav på att det finns en kontrollansvarig som följer hela byggprojektet. Det innebär ett nära samarbete med dig som byggherre genom hela byggprocessen, vilket höjer kvalitén i ditt byggprojekt.​

Som kontrollansvarig är vi ditt bollplank

Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av dig som byggherre. Vi bistår dig genom hela byggprocessen med att de olika entreprenaderna uppfyller gällande bestämmelser och att tillsynen genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheter och enligt gällande bygglagar.

Certifierade​ för din trygghet

JP Bygg är kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen, med behörighet N och certifierad av SITAC.​ 

Därför kan du som uppdragsgivare känna dig trygg i att få ett kvalitetssäkrat arbete när du anlitar oss.

Vi är också medlemmar i KARF – Kontrollansvarigas Riksförening.

Företagsinformation​

​JP Bygg i Vanstad AB

Org. nr: 556488-0325

Adressinformation​

Vanstadsvägen 235

266 98 Hjärnarp​

Kontaktinformation​

Tel: 0708-59 26 95

E-post: jonas@jpbygg.com​​