Om JP Bygg

Mer än trettio års erfarenhet av småhusbyggnation, en ovärderlig grund att stå på som kontrollansvarig.

​Jag Jonas Pålsson gick byggprogrammet 1979–1981. Efter utbildningen arbetade jag som anställd snickare i nio år.

1990 startade jag en enskild firma som 1994 ombildades till aktiebolag.

Under hela min yrkesverksamma tid har jag arbetat med byggnation av småhus från grund till nyckelfärdigt hus. Husen har varierat från gruppbebyggelse till typhus samt nyproduktion, ombyggnad och renovering av arkitektritade villor.

De senaste tjugo åren har jag till större delen arbetat med arkitektritade villor där jag har varit ansvarig för hela entreprenaden.

1997 utbildade jag mig till kvalitetsansvarig enligt PBL, på byggmästarföreningen i Helsingborg. Jag har sedan dess arbetat parallellt som kvalitetsansvarig vid sidan av egna byggentreprenader.

2005 gjorde jag en uppdatering av min utbildning som kvalitetsansvarig.

2012 certifierade jag mig som kontrollansvarig enligt nya PBL.​

Utöver nämnda utbildningar har jag genomfört följande utbildningar:

  • Kurs för ansvarig arbetsledare
  • Fuktutbildning
  • Byggplanering
  • Entreprenadjuridik​
  • Våtrumsansvarig arbetsledare – Byggkeramikrådet
  • Plattsättare våtrum – Byggkeramikrådet
  • Konsumententreprenader​
  • Byggmiljösamordnare –
    ​Bas-P & Bas-U

Tack vare ovan har jag stor erfarenhet av hela byggprocessen från bygglov till färdigställande.

Åren och de olika rollerna har gett ovärderliga kunskaper att hantera de olika problem som byggherren ställs inför. Detta gäller både diskussionerna med entreprenörerna, arkitekten och byggnadsnämnd.​​

​Kontakta Jonas

Jonas har lång erfarenhet av olika byggprojekt och är specialiserad inom om,- till,- och nybyggnation av småhus som villor, radhus, fritidshus mm. Kontakta Jonas här!

Jonas är kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen, med behörighet N och certifierad av SITAC.

​JP Bygg stödjer

Företagsinformation​

​JP Bygg i Vanstad AB

Org. nr: 556488-0325

Adressinformation​

Vanstadsvägen 235

266 98 Hjärnarp​

Kontaktinformation​

Tel: 0708-59 26 95

E-post: jonas@jpbygg.com​​